ตารางสอบ CU-TEP 2015 (ซียู เทป 2558)

E-mail Print PDF

ตารางสอบ CU-TEP 2015 (ซียู เทป 2558)

 

CU-TEP Schedule 2015
# Registration Period Test Date
1 1 - 11 Dec 14 12-Jan-15
2 5 - 14 Jan 15 15-Jan-15
3 2 - 11 Feb 15 15-Mar-15
4 2 - 11 Mar 15 19-Apr-15
5 1 - 9 Apr 15 17-May-15
6 4 - 13 May 15 7-Jun-15
7 2 - 11 Jun 15 5-Jul-15
8 15 - 24 Jun 15 19-Jul-15
9 2 - 13 Jul 15 9-Aug-15
10 3 - 13 Aug 15 6-Sep-15
11 1 - 10 Sep 15 17-Oct-15
12 1 - 12 Oct 15 8-Nov-15
13 19 - 28 Oct 15 22-Nov-15
14 2 - 11 Nov 15 13-Dec-15
   
 

คอร์สเตรียมสอบ

คอร์สเสริมทักษะ

Facebook / Line / Website

LoginFan Page