ตารางสอบ CU-TEP ปี 2012 หรือตารางสอบ CU-TEP ปีพ.ศ. 2555

E-mail Print PDF

คุณสามารถเข้าไปสมัครสอบ CU-TEP ได้ที่ http://www.atc.chula.ac.th

ตารางสอบ CU-TEP ปี 2012 หรือตารางสอบ CU-TEP ปีพ.ศ. 2555

 

 

CU-TEP ครั้งที่

การสอบ CU-TEP 

สอบ CU-TEP ประจำเดือน

วันสอบ CU-TEP

เวลาสอบ CU-TEP

ช่วงเวลาการสมัคร และชำระ ค่าสอบ CU-TEP

1

CU-TEP

ม.ค.-12

5-ก.พ.-55

8:30 - 11:30

3 -11 ม.ค. 54

2

CU-TEP

ก.พ.-12

26-ก.พ.-55

8:30 - 11:30

23 - 31 ม.ค. 55

3

CU-TEP

มี.ค.-12

11-มี.ค.-55

8:30 - 11:30

1 - 9 ก.พ. 55

4

CU-TEP

เม.ย.-12

1-เม.ย.-55

8:30 - 11:30

1 - 8 มี.ค. 55

5

CU-TEP

พ.ค.-12

13-พ.ค.-55

8:30 - 11:30

2 - 11 เม.ย. 55

6

CU-TEP

มิ.ย.-12

10-มิ.ย.-55

8:30 - 11:30

2 - 10 พ.ค. 55

7

CU-TEP

ก.ค.-12

8-ก.ค.-55

8:30 - 11:30

1 - 11 มิ.ย. 55

8

CU-TEP

ส.ค.-12

19-ส.ค.-55

8:30 - 11:30

2 - 11 ก.ค. 55

9

CU-TEP

ก.ย.-12

9-ก.ย.-55

8:30 - 11:30

1 - 9 ส.ค. 55

10

CU-TEP

ต.ค.-12

14-ต.ค.-55

8:30 - 11:30

3 - 13 ก.ย. 55

11

CU-TEP

พ.ย.-12

11-พ.ย.-55

8:30 - 11:30

1 -11 ต.ค. 55

12

CU-TEP

ธ.ค.-12

9-ธ.ค.-55

8:30 - 11:30

1-12 พ.ย. 55

 

คอร์สเตรียมสอบ

คอร์สเสริมทักษะ

Facebook / Line / Website

LoginFan Page