CU-TEP มีไว้ทำอะไร สำคัญขนาดไหน

E-mail Print PDF

 

อย่างที่ทราบว่า CU-TEP คือ แบบทดสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษที่มีมาตรฐาน และได้รับการยอมรับในประเทศไทย ดังนั้น สถาบันการศึกษา และมหาวิทยาลัย ในประเทศไทย จึงได้นำผลการทดสอบ CU-TEP เป็นหนึ่งในเกณฑ์ การตัดสิน คัดเลือกผู้เข้าเรียนในสถาบันการศึกษา ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยเกณฑ์คะแนน CU-TEP ที่แต่ละสถาบัน แต่ละมหาวิทยาลัย หรือแต่ละหลักสูตร ตั้งก็จะต่างกันไป เพื่อให้เหมาะสมกับการคัดคุณสมบัติของผู้สมัครเรียน

สำหรับการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ผู้ที่จะสมัครเรียนต่อในหลักสูตรนานาชาติ (International Program) ในระดับปริญญาตรี เกณฑ์คะแนนที่มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ รับ ผู้สมัครจะต้องมีคะแนน CU-TEP อยู่ที่ 550 คะแนน หรือเทียบเท่า (คือ ทำข้อสอบได้ 80 ข้อ จาก 120 ข้อ) เพราะว่าผู้จะเข้าเรียนหลักสูตรนานาชาติ ต้องมีพื้นฐานภาษาอังกฤษที่ดีในระดับหนึ่ง   ถึงแม้กระนั้นก็ตาม ในบางหลักสูตร หรือบางสถาบัน อาจจะมีการวัดทักษะอื่นประกอบด้วย แต่หนึ่งในพื้นฐานที่ขาดไม่ได้ คือ ทักษะภาษาอังกฤษ หรือการสอบ CU-TEP นั่นเอง

สำหรับการศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก แทบทุกหลักสูตรในระดับปริญญา และปริญญาเอก ในประเทศไทย จะมีเกณฑ์การวัดระดับภาษาอังกฤษ เป็นเกณฑ์หนึ่งในการคัดเลือกผู้สมัครเข้าเรียนต่อ โดยแบบทดสอบที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางนั่น ก็คือ CU-TEP   เกณฑ์คะแนนส่วนใหญ่ที่รับจะมีตั้งแต่ 450 500 และ 550 แล้วแต่หลักสูตรจะกำหนด หรือหลักสูตรเล็งเห็นว่า ทักษะภาษาอังกฤษมีความสำคัญต่อการเรียนในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก

จากที่เขียนมา คุณคงจะเห็นถึงความสำคัญของ CU-TEP และสามารถวางแผนอนาคตได้ระดับหนึ่งแล้ว แล้ววันนี้คุณพร้อมแล้วหรือยัง ที่จะสอบ CU-TEP ที่จะทำให้ฝันของคุณเป็นจริง หากยังไม่พร้อม หรือฝันของคุณยังไม่เป็นจริง สถาบัน EngWISE สามารถช่วยเติมฝันให้คุณได้ โดยที่จะสอนปูพื้นฐาน และครอบคลุมเนื้อหาการสอบ ของ CU-TEP และยังรับรองผลที่ 550 คะแนน อีกด้วย!!!

 

 

คอร์สเตรียมสอบ

คอร์สเสริมทักษะ

Facebook / Line / Website

Login



Fan Page