ทำความรู้จัก CU-TEP ก่อนสอบ

E-mail Print PDF

CU-TEP คืออะไร?

CU-TEP คือ แบบทดสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษ ที่มีการจำลองแนวคิด และวิธีการทดสอบมาจาก ข้อสอบ TOEFL ดังนั้น ระดับความยาก จึงพอๆกับ TOEFL โดยคำว่า CU-TEP ย่อมาจาก Chulalongkorn University Test of English Proficiency

CU-TEP วัดทักษะ 3  ทักษะคือ Listening การฟัง, Reading การอ่าน และ Writing (Structure) การเขียน โดยแต่ละทักษะจะถูกทดสอบแยกกันเป็นเอกเทศ ดังนี้

ทักษะ

จำนวนข้อ

เวลาที่ให้

Listening การฟัง

30

30 นาที

Reading การอ่าน

60

70 นาที

Writing การเขียน

30

30 นาที

รวม

120

130 นาที
(2 ชั่วโมง 10 นาทีโดยประมาณ)

 

คำถามต่อมา ที่สงสัยกันมาก คือ แต่ละทักษะ วัดอย่างไร ข้อสอบ เป็นแบบไหน ข้อสอบทั้งหมดเป็นแบบให้ตัวเลือก หรือ choice ในการตอบ โดยผู้สอบจะต้องฝนคำตอบลงในกระดาษคำตอบที่เตรียมไว้

  • Listening การฟัง – ในเนื้อหาการฟังจะมีบทสนทนา สั้น และยาว เพื่อให้ผู้สอบฟัง และตอบคำถาม ดังนั้น การทำข้อสอบประเภทนี้ ต้องมีสมาธิดีมากๆ นอกเหนือจากนี้ ผู้สอบที่ประสบปัญหาทางด้านการฟัง ว่าฟังไม่ทัน ฟังไม่รู้เรื่อง ทาง EngWISE ได้มีการสอนพื้นฐาน ครอบคลุมเนื้อหาการสอบ วิธีการจับใจความในการฟังต่างๆ เพื่อให้ตอบคำถามต่างๆ ได้จริง

  • Reading การอ่าน – ข้อสอบจะมีบทความประมาณ 5 – 7 บทความ เพื่อตอบคำถาม 60 ข้อ ดังนั้น จึงเป็นการยากที่จะอ่านได้ครบ และละเอียด หลายครั้งจึงเกิดประเด็นว่า อ่านไม่ทัน ทำข้อสอบไม่ทัน จึงทำให้ต้องมีการฝึกอ่านวิธีต่างๆ ซึ่ง EngWISE สอนทั้งพื้นฐาน ครอบคลุมเนื้อหาการสอบ และวิธีจับใจความของเนื้อเรื่องไว้

  • Writing การเขียน – ข้อสอบ จะให้ตรวจสอบหาความผิดพลาดในประโยค ดังนั้น ข้อสอบประเภทนี้ ผู้สอบจะต้องมีพื้นฐานทางไวยากรณ์ และเข้าใจโครงสร้างประโยคเป็นอย่างดี ซึ่งทาง EngWISE ได้ปูพื้นฐานไวยากรณ์ที่จำเป็น และครอบคลุมเนื้อหาการสอบ และวิธีการตรวจหาที่ผิดพลาดในประโยค

 

หากท่านสนใจที่จะเตรียมตัว ฟิตซ้อม ก่อนสอบ CU-TEP หรือ เคยสอบ CU-TEP แล้ว ทำคำแนนยังไม่ถึงสักที ลองมาเรียนที่ EngWISE เพราะเรารับรองผล คะแนน ที่ 550 !!!

 

 

คอร์สเตรียมสอบ

คอร์สเสริมทักษะ

Facebook / Line / Website

LoginFan Page